Tietosuojaseloste

Sivuston käyttö edellyttää tietosuojakäytäntöjemme hyväksymistä!

 

 1. Millaisia tietoja minusta kerätään?
 2. Mistä lähteistä tietoni kerätään?
 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?
 4. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
 5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
 6. Kuka käsittelee henkilötietojani?
 7. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?
 8. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
 9. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?
 10. Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

 

 1. Millaisia tietoja minusta kerätään?

Keräämme käyttäjästä tietoja parantaaksemme palvelua ja asiakaskokemusta kohdentamalla käyttäjälle oikeellista tietoa sekä palvelun tarjoamiseksi.

Käytämme seuraavia henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja:

 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot: esimerkiksi laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, käyntitiedot, luottopäätös, kiinnostustiedot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, asiakaspalautteet sekä peruutustiedot, ajanvaraustieto (tapahtuma/tapaaminen)
 • Digitaalisen tilin tiedot: esimerkiksi käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Yhteystiedot: esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Demografiatiedot: esimerkiksi ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Evästeiden tiedot:
  • Verkkopalvelun käyttö- ja selaustiedot, esimerkiksi sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä. Tallennetut chat-keskustelut.
  • Digitaalisen tilin kautta tunnistetun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerosarja.
  • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • Luvat ja suostumukset
 • Tarjonnanestotiedot
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Sivun alkuun…

 1. Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään sopimuksen teon, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä havainnoitua tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

Lisäksi keräämme tietoja väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä (esim. Suomen Asiakastieto Oy luottorekisteri).

  Sivun alkuun…

 1. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen: Käsittelemme henkilötietoja palvelun käyttämisen, tilausten, ostosten, varauksien hallinnan, laskutuksen, peruutusten, palautusten, maksujen valvonnan, maksuajan myöntämisen, perinnän sekä reklamaatioiden hoitamisen ja rekisteröinnin yhteydessä.
 • Palvelun kehittäminen: Kehitämme jatkuvasti palveluitamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. Palvelun kehittämisen edistämiseksi teetämme ajoittain kyselytutkimuksia, keräämme käyntitietoja sekä teemme tilastollista analyysia.
 • Tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu: Toimitamme käyttäjälle hänen ostamat tuotteet ja/tai palvelut sekä pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua. Lisäksi haluamme auttaa käyttäjää löytämään kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia.
 • Kohdennettu digitaalinen mainonta: Kohdennamme käyttäjälle mainontaa, jonka koemme olevan käyttäjää kiinnostavaa. Teemme automaattista profilointia ostos- sekä sivustokäyttäytymiseen perustuen.
 • Automaattinen profilointi: Teemme automaattisen luottotietojen tarkastuksen suurien kertaostosten ja osamaksusopimusten yhteydessä. Heikentynyt maksukyky voi estää kaupanteon joillain maksutavoilla. Asiakkaalla on oikeus pyytää luottotietojen manuaalista tarkistusta.

  Sivun alkuun…

 1. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Käsittelemme ja säilytämme käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa (kuten profiili- ja yhteystietoja) sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja turvallisesti.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Sivun alkuun…

 1. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Säilytämme tietoja asiakkuuden päättämiseen asti ja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä lain mukaisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Markkinointirekisteri on voimassa vuoden edellisestä toimenpiteestä.

Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille ja julkisiin palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Useat evästeet säilyvät käyttäjän koneella sivustolta poistumisen jälkeen. Evästeet voivat säilyä kuukausia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Sivun alkuun…

 1. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Fysioline Oy ja sen tytäryhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi postitusta varten), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tuotteitamme ja palvelujamme voidaan tarjota käyttämällä eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Henkilötietojasi voidaan näin ollen luovuttaa myös käyttämiesi palveluiden sijaintimaan ulkopuolelle, mukaan lukien Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat. Tällöin ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme henkilötietojesi riittävän suojaamisen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa suojataksemme Fysioline Oy :n oikeutettuja intressejä, esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa oikeusprosesseissa.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Fysioline Oy :n puolesta kohdassa kolme kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten, logististen ja muiden palvelujen tarjoajat). Nämä osapuolet saavat kuitenkin käyttää henkilötietojasi vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.

Liiketoimintojemme myyminen, ostaminen, sulauttaminen tai muu uudelleenjärjestely saattaa edellyttää, että luovutamme henkilötietoja mahdollisille tai tosiasiallisille ostajille sekä heidän neuvonantajilleen tai että vastaanotamme henkilötietoja myyjiltä sekä heidän neuvonantajiltaan.

Sivun alkuun…

 1. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Käytämme sivustoillamme seuraavanlaisia evästeitä

 • Toiminnalliset evästeet: Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen, ostoskoriominaisuudet, chat-asiakaspalvelun, ja kieliasetukset.
 • Analytiikka ja liiketoiminnan raportointi: Mahdollistavat sivustojen käyttökokemuksen parantamisen, sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
 • Mainonnan kohdentaminen ja markkinointi: Mahdollistavat käyttäjälle sivustojen käyttöön perustuvan kiinnostavan sisällön kohdennetun tarjoamisen.

Sivun alkuun…

 1. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

 • Tietojen tarkastaminen: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, siirrämme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Poistot toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön ja palvelun käytön ehdoilla.
 • Tietojen käsittelyn kieltäminen: Käyttäjä voi vastustaa tietojenkäsittelyä. Kiellolla voi olla vaikutuksia palveluiden tarjoamiseen ja käyttöön. Käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.
 • Suoramarkkinointikielto: Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käytön suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili. Tämä ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta eikä digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennukseen.
 • Mainonnan kohdentamisen estäminen: Käyttäjä voi estää mainonnan kohdentamisen käyttäjän verkkokäyttäytymisen perusteella alla kuvattujen valintojen kautta. Estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan valittua. Käyttäjä voi estää mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti European Interactive Digital Advertising Alliancen (EDAA) ylläpitämän Your Online Choices –sivuston kautta. Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta käyttäjä saa Your Online Choices-sivustolta. Käyttäjän tulee huomioida, että edellä mainittujen keinojen kautta tehdyt estot perustuvat evästeisiin ja päättyvät, mikäli käyttäjä poistaa kaikki selaimensa evästeet.

Sivun alkuun…

 1. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Sivun alkuun…

 1. Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot osoitteeseen:

 

Fysioline Oy
Tietosuojavaltuutettu
Arvionkatu 2
33840 Tampere

tietosuoja(at)fysioline.fi
puh. (03) 2350 700