Rehabilitering och aktivering av äldre

En stigande ålder medför fysiska utmaningar. Då aktivitetsnivån sjunker, försämras funktionsförmågan, vilket i sin tur gör det svårare att självstädigt klara av alla dagliga rutiner och bestyr. En mångsidig träning kan förebygga olika besvär och förbättra den fysiska funktionsförmågan hos äldre personer.

En välplanerad träning och träningsmiljö har en positiv inverkan också på den sociala och psykiska funktionsförmågan.

Aktivering

Äldre personer kan aktiveras på många olika sätt, och utgående från den enskilda personens funktionsförmåga. Precis som vid annan typ av rehabiliterande och förebyggande träning, är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid en korrekt och tillräcklig prestationsnivå. Då man väljer apparater och redskap för träningen, är det bra att observera eventuella särskilda begränsningar hos klienterna samt att sträva till ett val som möjliggör träning för alla – oberoende av fysisk startkondition. Det är därför bra att inkludera såväl gymredskap som motoriserade trampmaskiner i träningen.

Balans

En försämrad balans och koordinationsförmåga hindrar kroppen från att hållas kvar i vissa ställningar och från att reagera korrekt på yttre faktorer som rubbar balansen. Balans- och koordinationsträning kan förbättra både fysisk prestationsförmåga och livskvalitet. Att träna upp balansen med hjälp av olika små redskap är dessutom såväl lätt som förmånligt. Interaktiva apparater som t.ex. Tymo-terapiplattan eller de dynamiska ståställningarna Balo eller Coro ger fler upprepningar, en tryggare träning och dokumenterad respons på träningen. TreaxPad-plattorna, som fungerar med ljus och vikt, är lätta att flytta på och gör balans- och koordinationsträningen avsevärt mycket roligare.