Rehabilitering av händer och övre extremiteter

En rehabilitering av de övre extremiteterna och händerna efter exempelvis något kirurgiskt ingrepp, kräver tid och många upprepade små rörelser. Träning på egen hand är viktigt, men teknologiska lösningar kan särskilt i början av rehabiliteringsprocessen ge en ökad mängd upprepningar och en bättre fokusering av träningen på just de viktigaste övningarna. Med hjälp av en fingerrobot kan man öka ledernas rörelsebanor på ett tryggt sätt, och samtidigt väcka musklerna till liv. Olika typer av apparater med viktkompensationsfunktion ger en smärtfri träning av de övre extremiteternas rörelsebanor i form av motiverande övningar, och sensorförsedda handtag kan användas för att vidga rörelsebanorna och träna upp fingrarnas finmotorik samt styrka.