Rehabilitering av de nedre extremiteterna

Vid rehabiliteringen av de nedre extremiteterna ställs fokus ofta på ett återställande av normal gångförmåga och normal förmåga att tåla belastning. Många av våra rehabiliteringsteknologiska apparater effektiverar denna typ av rehablilitering. Apparaterna kan också tryggt användas för att träna andra förmågor och delområden, och dessutom ger de välbehövlig respons och dokumentation på utvecklingen.

Belastning och balans kan lätt övas upp med hjälp av traditionella balansplattor och -dynor. De rehabiliteringsteknologiska apparaterna ger objektiv respons och erbjuder motiverande övningar. Exempelvis Tymo-terapiplattans test för aktiv viktöverföring och mätaren som kontrollerar viktfördelningen ger såväl terapeuten som patienten/klienten klar och tydlig, direkt respons på skärmen. Med h/p/cosmos treadmill, designad och anpassat för rehabilitering, kan man lätt utmana och tryggt rehabilitera de äldre men också top idrottar.