Rehabilitering av rörelseapparaten

Vid rehabilitering av rörelseapparaten är förebyggande arbete och noggrant instruerad egenvård särskilt viktiga. Ett gott stöd av en yrkeskunnig person, noggranna instruktioner och terapi i akutskedet är dock nödvändiga för att man ska uppnå önskade resultat. Själva terapin utförs ofta manuellt och med hjälp av olika mindre redskap, men teknologiska lösningar finns också att tillgå för noggrannare analys och utvärdering samt träning.