Rehabiliteringsteknologi

Med teknikassisterad rehabilitering avses rehabilitering som utförs och övervakas av en terapeut, och som genomförs med stöd av rehabiliteringsteknologi. Ett flertal vetenskapliga studier visar på nytta av teknikassisterad rehabilitering både i akutskedet och senare skeden av rehabiliteringsprocessen.

Rehabiliteringsteknologi är teknologi som planerats för medicinskt bruk och som är avsedd att förbättra funktionsförmågan hos den patient/klient som rehabiliteras.

Rehabiliteringsteknologi har traditionellt sett utnyttjats särskilt vid neurologiska skador och sjukdomar, som exempelvis störningar i hjärnans blodcirkulation, hjärn- och ryggmärgsskador, MS och Parkinsons sjukdom, men användningen ökar stadigt också inom rehabiliteringen av skador i det muskuloskeletala systemet.

Idag finns många olika typer av rehabiliteringsteknologiska lösningar för flera olika ändamål att tillgå. Själva teknologin har inget egenvärde i sig, men den fungerar som ett strålande hjälpmedel för terapeuten.

  • Robotik – apparaten utför rörelsen helt eller delvis å patientens vägnar
  • Assisterande teknologi – underlättar rörelserna och kan t.ex. fungera som ett yttre stödskelett
  • Sensorer – ger möjlighet att följa upp rörelserna eller kraften i rörelserna och överföra dessa till en interaktiv omgivning
  • Virtuella världar – patienten får uppleva träning i en virtuell värld som känns verklighetstrogen
  • Brain Computer Interface (BCI) – utnyttjar hjärnans elektriska aktivitet och kopplar den via dator till ett yttre responssystem