Rehabilitering av händer och övre extremiteter

Funktionen i de övre extremiteterna och händerna är av stor betydelse för människans förmåga att klara sig på egen hand. De ytterst små rörelser som behövs för att inleda rehabiliteringsprocessen är ofta omöjliga att genomföra utan teknologiska hjälpmedel. Robotiserade och andra teknologiska hjälpmedel gör det möjligt att väcka bortfallna rörelsemönster, att verkligen se också de små framstegen, och att på så vis öka motivationen till träning.

Välkommen att bekanta dig närmare med våra redskap för rehabilitering av de övre extremiteterna här:

Amadeo – robotiserad fingerterapi
Diego – rehabiliteringsutrustning för de övre extremiteterna med viktkompensation
Myro – interaktiv terapiscreen
Pablo – terapiutrustning
recoveriX – hjärnrehabilitering