Rehabilitering av barn

Grundreglerna för rehabilitering av barn är de samma som vid rehabilitering av vuxna, dvs. upprepningar, kvalitet och säkerhet. Rehabilitering av barn är ett område där terapeutens uppfinningsrikedom, idéer och tålamod verkligen behövs, eftersom terapi kan behövas i åratal och ibland hela livet ut.

Rehabiliteringsteknologin erbjuder nya möjligheter också vid rehabiliteringen av barn. Många rehabiliteringsapparater som planerats för vuxna fungerar också för barn och tillför träningen extra intensitet (fingerroboten Amadeo, gåroboten Lyra, terapiscreenen Myro, terapiplattan Tymo och terapihandtaget Pablo med rörelsesensorer).