Heltäckande neurologisk rehabilitering

Vid planeringen av heltäckande rehabilitering ska många olika faktorer beaktas. Korrekt typ av träning i rehabiliteringsprocessens olika skeden är av avgörande betydelse för slutresultatet, dvs. det är viktigt att definiera i vilket skede av rehabiliteringsprocessen den enskilda patienten/klienten befinner sig. På basen av detta kan man sedan välja lämpliga teknologiska lösningar för intensiv rehabilitering, eller exempelvis hänvisa patienten till träning i grupp tillsammans med andra för att uppnå en tillräcklig intensitet och terapivolym.

Det är också viktigt att välja en sådan lösning som är både kostnadseffektiv och ger en produktiv rehabilitering. Dagens teknologiska rehabiliteringsrobotar, motiverande sensorbaserade apparater och virtuella omgivningar möjliggör korrekta rörelsemönster och effektiv motivation. Dessa ger även terapeuten möjlighet att bättre kunna koncentrera sig på helheten och styra, korrigera och hjälpa patienten framåt, då hen inte längre behöver rikta sin energi och uppmärksamhet på att t.ex. röra på patientens ben eller hjälpa hen att stå upprätt.

Vid planeringen av heltäckande lösningar lönar det sig att vända sig till expertis som kan hjälpa till med att finna lämpliga lösningar och teknologiska hjälpmedel som stöd för rehabiliteringsprocessen.