Gångrehabilitering

Förmågan att gå och stå i upprätt läge är viktig för både kroppens normala livsfunktioner och människans funktionsförmåga. En målmedveten gångrehabilitering efter exempelvis en stroke kan dock vara mycket utmanande att genomföra p.g.a ett fluktuerande blodtryck, trötthet, bristande balans och kroppskontroll samt en avvikande eller bristfällig muskelaktivation. Här kan olika rehabiliteringsteknologiska lösningar  vara till hjälp och möjliggöra ett upprätt läge och gångträning också för patienter som är i relativt dålig kondition.

Indego – robotiserat yttre stödskelett

Lyra – robotiserad gåterapi

h/p/cosmos – gåterapi treadmill med viktavlastning