Balans och upprätt läge

En försämrad balans och koordinationsförmåga hindrar kroppen från att upprätthålla olika lägen och från att reagera på yttre faktorer som inverkar på balansen. Genom att öva upp dessa förmågor, kan såväl den fysiska prestationsförmågan som livskvaliteten förbättras. Balans är en av förutsättningarna för att man ska kunna gå.

En aktiv träning i att stå upprätt förbättrar balansen och är nödvändig för att upprätthålla bentätheten. Dessutom förbättrar träningen ämnesomsättningen och kroppens blodcirkulation.

I många fall kan den blodtryckssänkning som infaller då patienten reser sig upp i stående ställning utgöra en utmaning, och leda till sekundära problem i rehabiliteringsprocessens startskede. Den dynamiska ståställningen THERA-trainer Balo hjälper till att upprätthålla blodtrycket, då patienten inte kommer att stå helt passivt på stället.

Liksom all annan träning, kräver även balansträningen en tillräcklig svårighetsgrad och många upprepningar för att vara effektiv. En trygg träningsomgivning i motiverande miljö ger de bästa resultaten. Den interaktiva Tymo-terapiplattan och THERA-trainer Balo- och Coro-apparaterna gör det enkelt att ställa in utmaningarna på lagom nivå för varje enskild patient.

Olika balansplattor och -dynor samt andra träningsredskap gör rehabiliteringen lagom mångsidig.

.