Aktivering

En viktig delfaktor i rehabiliteringsprocessen utgörs av det antal timmar patienten är aktiv varje dygn. Med lämpliga hjälpmedel och en motiverande omgivning kan aktiviteten ökas och rehabiliteringsresultaten förbättras avsevärt.

Trampträning med hjälp av restorator är ett effektivt sätt att upprätthålla och öka muskelkraft, rörlighet och ämnesomsättning i de fall där annan typ av rörelse är svår att genomföra. Urvalet av  THERA-trainer-restoratorer är omfattande, och innefattar högkvalitativa apparater för både aktiv, passiv och assisterad träning såväl hemma som på olika institutioner.

Styrketräning har visat sig vara till nytta vid rehabiliteringen av neurologiska skador. Då muskelaktivationen och -styrkan ökar, förbättras möjligheterna till ett mer aktivt liv. Detta ger också färdigheter som behövs för både gångträning och andra vardagliga sysslor. En träning med omsorgsfullt utvalda gymredskap är trygg att genomföra.