Neurologisk rehabilitering

I samband med skador som omfattar det centrala nervsystemet och hjärnan är det ytterst viktigt med en tidig terapistart, eftersom detta inverkar på rehabiliteringsprognosen. Inom neurologisk rehabilitering är träningsintensitet, målmedvetenhet, en tillräcklig svårighetsgrad, patientens egen delaktighet, respons på träningen och motivation särskilt viktigt. En tidig och trygg, målinriktad rehabiliteringsstart med tillräcklig intensitet är ofta inte möjlig utan hjälp av rehabiliteringsteknologiska hjälpmedel. Rehabiliteringsteknologin erbjuder lösningar för rehabiliteringens olika skeden i form av robotik, assisterande teknik, sensorer, virtuella världar och kontakter mellan hjärna och dator.

Läs mer om rehabiliteringsteknologi