Finansiering

Våra finansieringslösningar – ett flexibelt sätt att göra nya investeringar

Vi erbjuder flexibla finansieringsmöjligheter vid inköp av rehabiliteringsutrustning, diagnostisk utrustning och träningsmaskiner för gym.

Leasing
Leasing är ett flexibelt alternativ då man inte vill binda kapital i att skaffa och äga all utrustning som behövs. I praktiken innebär detta alernativ ett långvarigt hyreskontrakt med fast, på förhand överenskommen hyra och hyrestid. Leasing ger möjlighet till snabba beslut och gör det lätt att anpassa sig till förändrade situationer. Dessutom blir det enklare att göra upp budgeter och finansieringsplaner. De maskiner och apparater som anskaffas fungerar som pant för finansieringen, och inga andra pantbevis behövs i vanliga fall.
Finansieringsperioden kan varieras enligt behov och finansieringsmål. Vanligen innebär detta en tidsperiod på 2-5 år. Då leasingkontraktet går ut, kan den utrusting som införskaffats bytas ut till nyare apparater. Alternativt kan våra kunder välja att lösa in apparaterna/maskinerna då leasingavtalsperioden löpt ut.

Varför välja leasing?

– Snabbare och enklare process vid införskaffning av apparater/maskiner
– Underlättar planeringen av finansiering och budget
– Binder inte eget kapital
– Utrustningen/apparaterna hålls up-to-date

Fråga mer om lämpliga finansieringsalternativ: Regionchef Mia Seldee 070-283 5224 / mia.seldee@fysioline.se